Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Kontakt

Adres do korespondencji:

 

Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
30-901 Kraków
ul. Tyniecka  45

 

 

Sekretariat Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych
tel.   +48 261 132 300
faks  +48  261 132 323
email:  dkws.sekretariat@ron.mil.pl

Rzecznik Prasowy DKWS
ppłk Krzysztof Łukawski

tel.  + 48 261 132 305
tel. kom.  +48 781 901 539
email: klukawski@mon.gov.pl

 

 

 

Interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków Dowódca KWS lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00, a gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym. W sytuacji, gdy charakter sprawy wymaga natychmiastowej interwencji, Dowódca KWS lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje interesanta niezwłocznie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Szefem Sekretariatu.

 

Żołnierzy i pracowników DKWS oraz jednostek bezpośrednio podległych Dowódca lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje w każdy dzień roboczy po uprzednim zgłoszeniu w Sekretariacie Dowódcy.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych