Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Szkolenie rzeczników dyscyplinarnych
13.04.2018
W dniach 11-12.04.2018 r., w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych w  Krakowie odbyło się szkolenie rzeczników dyscyplinarnych DKWS i jednostek bezpośrednio podporządkowanych. 

Szkolenie otworzył Zastępca Dowódcy KWS, płk Robert KOPACKI, który równocześnie przywitał przybyłych żołnierzy, podkreślając rolę rzeczników dyscyplinarnych w procesie utrzymania dyscypliny wojskowej. Przedstawił również żołnierzy odpowiedzialnych za prawidłowe przeprowadzenie szkolenia.

Szkolenie prowadzone było przez przedstawicieli Oddziału Dyscypliny  i Postępowania Administracyjnego Departamentu Kadr, pod przewodnictwem Szefa Oddziału Pana płk. Jacka TREICHELA.  Podczas szkolenia poruszono tematy związane z funkcjonowaniem rzeczników dyscyplinarnych w świetle wojskowych przepisów dyscyplinarnych. Dużą uwagę poświęcono zagadnieniom dotyczącym czynności rzecznika dyscyplinarnego w tym wykonywania czynności w ramach poszczególnych trybów i etapów postepowania dyscyplinarnego jak również zagadnieniom dotyczącym sporządzania dokumentów podczas wszczętych postępowań dyscyplinarnych.


Tekst: Oddział Wychowaczy DKWS

FOTOGALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych