Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
V edycja prestiżowych międzynarodowych zawodów SOF Delta CUP 2018
18.05.2018
W pobliżu Myślenic w dniach 16-17 maja br. odbyły się elitarne zawody strzeleckie o Puchar Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych „SOF Delta Cup 2018” zorganizowane pod egidą Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych.

Do udziału w zawodach organizatorzy zaprosili żołnierzy i funkcjonariuszy jednostek specjalnych służb mundurowych. W V edycji wzięli udział także przedstawiciele zagraniczni.Zawody rozpoczął Szef Szkolenia Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych płk dypl. Marian PARANIAK. Otwierając turniej podkreślił, że tego typu zawody bardzo dobrze służą integracji środowiska jednostek specjalnych służb mundurowych. Po oficjalnym powitaniu, życzył sukcesów  podczas rywalizacji, zwracając szczególną uwagę na warunki bezpieczeństwa w czasie prowadzenia ognia. Nawiązaniem do strzeleckich tradycji historycznych było oddanie symbolicznych strzałów armatnich  przez byłego  Dowódcę Wojsk Specjalnych gen. bryg. Marka Olbrychta. Był to oficjalny sygnał otwierający zawody strzeleckie SOF DELTA CUP 2018.  

Udział w turnieju wymagał od uczestników szczególnych umiejętności strzeleckich oraz dostosowanie się do przygodnego terenu. Każda z instytucji mogła wystawić maksymalnie dwie drużyny. Startowały w sumie 22 zespoły reprezentujące 16 różnych instytucji. Odbyły się strzelania indywidualne oraz zespołowe realizowane zarówno w dzień jak i w nocy. Tak jak w zeszłym roku strzelania nocne sprawiły, że znacząco zwiększyła się wymagalność i stopień trudności zawodów. Zawodnicy wykonywali nietypowe strzelania dynamiczne indywidualnie i w parach, z dwóch rodzajów broni: pistoletu maszynowego i pistoletu w umundurowaniu i wyposażeniu typowym dla rzeczywistych działań tych formacji. Strzelano do różnych celów, w tym ruchomych, z różnych postaw, w marszu i zza ukrycia, począwszy od papierowych tarcz po cele metalowe. Liczyły się zarówno celność jak i czas pokonania specjalnych torów. Dodatkowym utrudnieniem były wymuszone postawy strzeleckie i naturalne przeszkody terenowe. Zawodnicy oddając po kilkaset strzałów sami decydowali o doborze broni oraz czasie wymiany magazynków co dodatkowo urealniło warunki wykonania zadań. Strzelania odbywały się w miejscach nazywanych w nomenklaturze wojskowej – „terenem przygodnym”, z zachowaniem typowych dla konkurencji strzelania dynamicznego ("praktycznego") IPSC.
W odróżnieniu od strzelań sportowych obowiązywały wymogi zachowania taktycznego, np. konieczność przestrzegania wymogu, iż 75 procent powierzchni ciała musiało być ukryte za przeszkodą, a drużyna musiała działać jak para operatorów (odległości między sobą, komunikacja, itp.).
 
Indywidualnie zwyciężył zawodnik Fundacji Sprzymierzeni z GROM, drugie miejsce zajął również reprezentant JW. AGAT I,  a trzecie miejsce przypadło zawodnikowi, który reprezentował siły specjalne Republiki Czeskiej. Zespołowo triumfowała Fundacja Sprzymierzeni z GROM,   drugie miejsce zajęła drużyna SPAP Katowice, a trzecie I drużyna JW. AGAT.
 
Piątą edycję zawodów „SOF Delta Cup 2018” zorganizowało Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych we współpracy z JW NIL, JW AGAT i JW KOMANDOSÓW a także  Związkiem Strzelectwa Dynamicznego w Krakowie, przy ogromnym wsparciu Wojskowego Stowarzyszenia „Kultura-Turystyka-Obronność”.
 
Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Wojciech MARCHWICA, gratulując zwycięzcom zawodów turniej, podkreślił, że oprócz rywalizacji sportowej, sprawdzenia i doskonalenia poziomu zespołowych oraz indywidulanych umiejętności praktycznego posługiwania się bronią , bardzo ważną była wymiana doświadczeń pomiędzy żołnierzami, funkcjonariuszami i pracownikami innych formacji specjalnych.
 
Zawody „SOF Delta CUP” organizowane są od 2014 roku. Pomysł na organizację tego typu zawodów mieli ówczesny Dowódca Centrum Operacji Specjalnych - Dowódca Komponentu WS, gen. bryg. Jerzy GUT i Szef Pionu Wsparcia Bojowego COS-DKWS płk dypl. Sławomir DRUMOWICZ – obecnie dowódca JW. AGAT. Kontynuatorem tradycji jest obecny Szef Szkolenia DKWS płk dypl. Marian PARANIAK. Z uwagi na charakter działalności służbowej reprezentowanych jednostek oraz bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych uczestników, zawody miały charakter zamknięty dla osób postronnych, a jedynym oficjalnie zaproszonym przedstawicielem mediów był redaktor naczelny magazynu „SpecialOps”.
 
 
Tekst: Wydział Komunikacji Społecznej DKWS
Zdjęcia: Krzysztof Łukawski, Norbert Kalisiński, Mateusz Multarzyński/SPECIAL OPS 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych