Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Święto Wojsk Specjalnych
24.05.2018
24 maja w siedzibie Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie odbyły się uroczystości związane z obchodami dorocznego święta wszystkich komandosów.

24 maja upamiętnia dzień powołania Wojsk Specjalnych jako Rodzaju Sił Zbrojnych, co miało miejsce w roku 2007. Tegoroczne obchody zainicjowała uroczysta Msza Św. w intencji żołnierzy Wojsk Specjalnych, celebrowana przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka w asyście Dziekana Wojsk Specjalnych ks. płk Piotra Sroki w krakowskim kościele garnizonowym pw. Św. Agnieszki. W swojej homilii ks. Biskup odniósł się do wartości zawartych w przysiędze wojskowej. Mówił o trudach i poświęceniu jakie niesie ze sobą służba wojskowa i o ryzyku, które jej towarzyszy szczególnie w przypadku żołnierzy formacji Wojsk Specjalnych.
 
Na uroczystym apelu w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych zgromadzili się żołnierze i pracownicy DKWS oraz poczty sztandarowe i  pododdziały towarzyszące  podległych jednostek. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, przyjaciół, byłych żołnierzy  i dowódców Wojsk Specjalnych oraz delegacji sił specjalnych z USA, Węgier i Czech. Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów reprezentował jego przewodniczący kmdr Wiesław Banaszewski. Szczególnie gorąco powitano kpt. Aleksandra Tarnawskiego - ostatniego żyjącego żołnierza legendarnej formacji Cichociemnych. W apelu wzięły także udział klasy mundurowe ze szkół  w Jaworznie, Trzebini i Skale.  
 
Meldunek od Dowódcy KWS przyjął Dowódca Generalny RSZ gen. broni Jarosław Mika. Wyróżniającym się żołnierzom wręczono Kordziki Honorowe Sił Zbrojnych RP oraz Odznaki Honorowe Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej. Kilkunastu żołnierzy uhonorowano także tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz RP z odznaką w II stopniu. Wyróżnionych żołnierzy zebrani na Apelu nagrodzili brawami.
 
Zwracając się do uczestników Apelu  gen. Mika  podziękował za służbę wszystkim  żołnierzom i pracownikom związanym z formacjami Wojsk Specjalnych. Następnie odczytał list Ministra Obrony Narodowej. „Jesteście godni legendy swoich wielkich przodków” zaznaczył minister Mariusz Błaszczak w swoim przesłaniu skierowanym do żołnierzy. Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Wojciech Marchwica dziękując za uczciwą, rzetelną służbę przypomniał o katalogu wartości i tradycji jakie inspirują współczesnych żołnierzy Wojsk Specjalnych w ich służbie dla Ojczyzny. Życzył podwładnym żołnierskiego szczęścia, zdrowia i dalszych sukcesów.
 
Na przygotowanych na okoliczność obchodów stoiskach promocyjnych jednostki wojsk specjalnych zaprezentowały swoje wyposażenie i sprzęt , które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży klas mundurowych oraz dzieci kadry i pracowników dowództwa.  
 
Tegorocznym obchodom towarzyszył żołnierski festyn o którego oprawę artystyczną zadbał  Klub Wojsk Specjalnych. 
 
٭٭٭
 
Współczesne Wojska Specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Wojska Specjalne, stanowiąc integralną część Sił Zbrojnych RP, wpisują się w ich wszystkie misje. Najważniejszym zadaniem jest przygotowanie i udział w operacji obronnej. Działania prowadzone przez komandosów wspólnie z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie, mogą mieć zarówno znaczenie operacyjne, jak i strategiczne. Istotnym zadaniem Wojsk Specjalnych jest utrzymywanie w gotowości sił i środków do wsparcia Policji Państwowej w zwalczaniu terroryzmu na terenie państwa. Wojska Specjalne są gotowe do prowadzenia pełnego wachlarza operacji specjalnych w przypadku zaistnienia zdarzeń z katalogu sytuacji szczególnych. Poprzez zaangażowanie w operacjach Sojuszu oraz w Siłach Odpowiedzi NATO, wojska te wnoszą także istotny wkład w stabilizację sytuacji międzynarodowej.
 
Wojska Specjalne status odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych (RSZ) uzyskały 24 maja 2007 roku, kiedy to Prezydent RP śp. Lech Kaczyński podpisał ustawę, o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony, która rewolucjonizowała dotychczasowy status jednostek specjalnych. Ustawa nie tylko powoływała Wojska Specjalne jako Rodzaj Sił Zbrojnych ale również oddawała bardzo szerokie uprawnienia Dowódcy Wojsk Specjalnych. Zgodnie z ustawą Dowódca Wojsk Specjalnych stał się również Dowódcą Operacji Specjalnych. Dlatego też w dniu 24 maja corocznie obchodzone jest święto Wojsk Specjalnych. Decyzja utworzenia WS jako nowego RSZ wynikała z potrzeby konsolidacji rozproszonych w różnych strukturach Sił Zbrojnych RP jednostek specjalnych. Z chwilą powstania Wojsk Specjalnych jako RSZ, zostały one podporządkowane pod jedno wspólne dowództwo - Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS). Dało to gwarancję ich dalszego harmonijnego i spójnego rozwoju oraz szkolenia w oparciu o wypracowaną doktrynę operacji specjalnych. Takie rozwiązanie zapewniało także właściwe wyposażenie jednostek Wojsk Specjalnych w sprzęt i uzbrojenie najnowszej generacji.
 
Przeprowadzona w 2017 roku zmiana struktur wojsk specjalnych pozwoliła na konsolidację wszystkich elementów wojsk specjalnych pod jednym dowództwem jednocześnie rozmieszczenie elementów łącznikowych odpowiedzialnych za planowanie i koordynowanie operacji specjalnych na różnych szczeblach daje możliwość efektywnego wykorzystania potencjału wojsk specjalnych. Zbieżność struktur DKWS z przyjętymi w NATO rozwiązaniami pozwala na łatwiejsze przygotowanie wydzielonych sił do dyżuru w ramach SON 2020.
 
Służba żołnierzy wojsk specjalnych opiera się na fundamentalnym systemie wartości, zgodnie z którym żołnierz-operator jest najbardziej istotną częścią tych wojsk. Ten system wartości dodatkowo wzbogaca i wzmacnia głęboki szacunek komandosów do historii i tradycji, jakie dziedziczą poszczególne jednostki. Żołnierze wojsk specjalnych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uczestniczyli w kilkunastu  międzynarodowych misjach i operacjach najwyższego ryzyka  realizowanych m.in. w Kosowie, Macedonii, Iraku, w rejonie Zatoki Perskiej, w Kongo, Pakistanie i  Afganistanie. Żołnierze wojsk specjalnych byli także zaangażowani w bojowe dyżury Sił Odpowiedzi NATO. Wojska Specjalne stanowią ok. 3% liczebności Sił Zbrojnych. W stosunku do kosztów utrzymania efektywność działań tego rodzaju wojsk jest niewspółmiernie  wysoka.
 
Tekst, foto: Wydział Komunikacji Społecznej DKWS
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych