Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Pożegnanie ze służbą w Wojskach Specjalnych
10.10.2018
W obecności Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosława Miki, obowiązki od gen. bryg. Wojciecha Marchwicy przejął dotychczasowy Dowódca JW AGAT płk dr Sławomir Drumowicz.

Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mika, podziękował gen. Marchwicy za to, że Wojska Specjalne pod jego dowództwem zachowały swoją tożsamość i jedność ale też za to, że dalszy rozwój tych wojsk nabrał nowego, jeszcze lepszego tempa. Płk. Drumowiczowi gratulował objęcia tego eksponowanego stanowiska i życzył dalszych sukcesów i utrzymania dalszego rozwoju Wojsk Specjalnych.

 

Żegnając się, generał Marchwica podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za wzorową pracę, służbę oraz wsparcie i lojalność okazywaną dowódcy. Ocenił, iż służba w Wojskach Specjalnych na zawsze pozostanie dla Niego powodem do dumy i zadowolenia. Nowemu  dowódcy życzył, aby Komponent Wojsk Specjalnych był zawsze skutecznym narzędziem w systemie bezpieczeństwa narodowego.

 

Zwracając się do zebranych, gen. Marchwica podkreślił, że - ponad dwuletni okres służby w Wojskach Specjalnych upłynął mi niestety bardzo szybko. To zbyt krótki okres, aby zrealizować wszystkie zaplanowane, długoterminowe przedsięwzięcia, ale jednocześnie wystarczająco długi, aby związać się emocjonalnie z ludźmi tworzącymi niebanalną codzienność Wojsk Specjalnych. - Nowemu Dowódcy życzę przede wszystkim determinacji w dążeniu do celów, że pod Twoim dowództwem uda się wszystko to co zakładasz osiągnąć - na zakończenie powiedział gen. Marchwica.

 

Nowy Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych – płk Sławomir Drumowicz podziękował przełożonym za zaufanie, jakim został obdarzony przy wyborze na to stanowisko. Zapewnił, iż zrobi wszystko, aby Wojska Specjalne nadal się rozwijały i zdobywały nowe zdolności. - Nie będę składał żadnych deklaracji. Kierunki rozwoju wojsk specjalnych zostały wyznaczone. Teraz trzeba je zrealizować – powiedział.

 

Zwracając się do generała Marchwicy, nawiązał do czasów, kiedy dowodził jednostką wojskową AGAT - Dziękuję Ci za swobodę działania kiedy byłem dowódcą Jednostki Wojskowej AGAT, za wszystko co zrobiłeś dla dobra i dla rozwoju Wojsk Specjalnych – dodał na zakończenie.

 

* * *

 

płk dr Sławomir Drumowicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1992), Akademii Obrony Narodowej (AON) w Warszawie (2001) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2005). W 2017 obronił rozprawę doktorancką na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

 

Służbę wojskową rozpoczął w 62 Kompanii Specjalnej (62 ks) w Bolesławcu.  Od 1995 związany
z 1 Pułkiem Specjalnym Komandosów (1 PSK) w Lublińcu, gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe. W 2001 r. został dowódcą batalionu specjalnego w Lublińcu. Po przeformowaniu 1 Pułku Specjalnego Komandosów w JWK w 2011 r. płk Drumowicz objął stanowisko zastępcy dowódcy jednostki.
W międzyczasie, podczas IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku (2007/08) dowodził zgrupowaniem sił specjalnych.

 

W grudniu 2012 r. płk Drumowicz przeszedł do Dowództwa Wojsk Specjalnych w Krakowie. W styczniu 2014 r. został szefem pionu wsparcia bojowego - zastępcą szefa sztabu ds. wsparcia bojowego
w Dowództwie Sił Specjalnych, a następnie w Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, tworzonych w ramach kolejnych reorganizacji systemu dowodzenia Wojskami Specjalnymi.

 

Od października 2014 r. płk Drumowicz dowodził Jednostką Wojskowa Agat.

 

tekst/foto: Wydział Komunikacji Społecznej DKWS

 

 >>GALERIA<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych