Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w DKWS
07.11.2018
Odsłonięcie W Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych tablicy pamiątkowej w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych podczas zbiórki żołnierzy
i pracowników RON z okazji Narodowego Święta Niepodległości, uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Odsłonięcia dokonał Dowódca KWS płk dr inż. Sławomir Drumowicz wraz z przedstawicielami komitetu społecznego, powołanego spośród żołnierzy i pracowników RON DKWS. Jak napisano w Akcie erekcyjnym - „Chcemy, aby Kamień symbolizujący Naszą wierną służbę i pracę Ojczyźnie, integrował wszystkie pokolenia Żołnierzy i Pracowników DKWS, którzy służyli Polsce najlepiej jak mogli i umieli”.

 

W okolicznościowym przemówieniu, dowódca płk Drumowicz podkreślił, że „…szczególnie dumni jesteśmy z roli jaką odegrał w walce o niepodległość polski żołnierz…Szczególnie wspominamy dziś tych, którzy w wielkiej światowej wojny bili się w szeregach Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Przede wszystkim żołnierze pododdziałów, które w latach 1904-1908 dokonały na obszarze zaboru rosyjskiego wielu akcji bojowych przeciwko przedstawicielom carskich władz i policji. Działania te stały się inspiracją dla kierownictwa polskiej armii do dalszego rozwoju koncepcji użycia grup dywersyjnych w okresie zbrojnych konfliktów.

 

W czasie uroczystej zbiórki wyróżniono żołnierzy i pracowników dowództwa za ich służbę i pracę na rzecz rozwoju Wojsk Specjalnych.

 

 

Tekst/foto: Wydział Komunikacji Społecznej DKWS

 

 

>>GALERIA<<

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych