Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Spotkanie z Konwentem Korpusu Oficerów Zawodowych
22.01.2016
Przedstawiciele Konwentu Korpusu Oficerów Zawodowych 21 stycznia br. w Krakowie spotkali z kadrą...

Przedstawiciele Konwentu Korpusu Oficerów Zawodowych 21 stycznia br. w Krakowie spotkali z kadrą Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych i Jednostki Wojskowej NIL.

Monitorowanie warunków służby żołnierzy i społecznych skutków restrukturyzacji Sił Zbrojnych, zapobieganie próbom wprowadzania niekorzystnych dla żołnierzy zmian w kwestii warunków służby, przechodzenia do rezerwy czy regulacji emerytalnych, obrona praw nabytych, wysiłki na rzecz zmiany niekorzystnych przepisów pragmatycznych – to główne kierunki działań prowadzonych przez Konwent Korpusu Oficerów Zawodowych w okresie ostatnich dwóch lat.

O zadaniach Konwentu i efektach jego działań poinformował kadrę DKWS i JW NIL komandor Wiesław BANASZEWSKI - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON – zastępca przewodniczącego Konwentu Dziekanów. W spotkaniu uczestniczyli także kmdr por. Adam CHROSTOWSKI - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Marynarki Wojennej oraz mjr Mirosław MODRZEJEWSKI - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Sił Powietrznych.

Na spotkaniu kadrę poinformowano także o działaniach Konwentu w kwestii zmian legislacyjnych związanych m.in. z ustawami o racjonalizacji uposażeń wojskowych, Agencji Mienia Wojskowego czy o Urzędzie MON. Poruszono także kwestie zmian dodatków i stawek uposażenia żołnierzy. Komandor Banaszewski poinformował kadrę o aktualnym składzie organów przedstawicielskich poszczególnych korpusów osobowych oraz roli Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych, które rozpatruje sprawy ważne dla wszystkich żołnierzy zawodowych niezależnie od korpusu osobowego.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych