Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Współdziałanie Jastrzębi i JTAC-ów z Lublińca
28.01.2016
W południowo – zachodniej Polsce odbyło się ćwiczenie SQUAT-50...

W południowo – zachodniej Polsce odbyło się ćwiczenie SQUAT-50 podczas, którego F-16 współdziałały z żołnierzami taktycznych zespołów kontroli obszaru powietrznego (TZKOP) z Jednostki Specjalnej Komandosów (JWK) z Lublińca.

Takie ćwiczenia odbywają cyklicznie i są podstawą do wypracowania jednolitych algorytmów działania. Podczas ćwiczeń żołnierze z JWK, którzy wykonują obowiązki JTAC-ów (ang. Joint Terminal Attack Controller), naprowadzali F-16 na cele naziemne. Współdziałanie jednostek odbywało się w ramach ćwiczenia certyfikującego SQUAT 50, które jest przygotowaniem pododdziałów do wykonywania zadań w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. Piloci wykonywali zadania w rejonie: Wrocław - Piotrków Trybunalski - Częstochowa.

W przyszłości przewiduje się kontynuowanie współdziałania. Kolejnym z ćwiczeń, które odbędzie się już niebawem będzie ćwiczenie procedur wezwania wsparcia lotniczego z pola walki (Close Air Support - CAS).
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych