Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
O natowskim dyżurze sił specjalnych w DKWS
28.10.2015
Gen. bryg. Jaime Iniguez Andrade wraz oficerami Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych Hiszpanii...

Gen. bryg. Jaime Iniguez Andrade wraz oficerami Połączonego Dowództwa Operacji Specjalnych Hiszpanii gościł 28 października br. w krakowskim Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS). 

 

W czasie spotkania gości zapoznano z rolą i miejscem polskich Wojsk Specjalnych w narodowym systemie bezpieczeństwa, obecną strukturą naszych komandosów oraz zasadniczymi zadaniami poszczególnych jednostek.

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono kwestii wzajemnych doświadczeń wynikających z zaangażowania sił specjalnych obydwu państw w dyżur w ramach Sił Odpowiedzi NATO (ang. NRF) w charakterze Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych (ang. SOCC). Od 1 stycznia br. w rocznym dyżurze funkcjonuje natowski Komponent Operacji Specjalnych (ang. SOC) sformowany przede wszystkim na bazie DKWS oraz polskich Wojsk Specjalnych i wspierany żołnierzami sił specjalnych z 8 innych państw NATO. Komponentem NRF dowodzi gen. bryg. Jerzy Gut, na co dzień Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych. Hiszpanie obejmą dowodzenie siłami specjalnymi Sojuszu w 2017 roku. W związku z tym, głównym tematem rozmów były doświadczenia, jakie zebrali nasi komandosi przygotowując się do przeprowadzonej w ubiegłym roku natowskiej certyfikacji, oraz wnioski z pełnionego aktualnie dyżuru. W czasie wizyty w DKWS gościom z Hiszpanii zaprezentowano także wyposażenie oraz organizację Mobilnego Modułowego Stanowiska Dowodzenia (MMSD), wykorzystywanego dla potrzeb dyżuru.

Zarówno Polska, jak i Hiszpania należą do elitarnej grupy 7 państw NATO posiadających obecnie zdolność tzw. ”państwa ramowego” w obszarze operacji specjalnych, pozwalającą na planowanie i dowodzenie operacjami specjalnymi Sojuszu. Warto zaznaczyć, że kilka lat temu w okresie przygotowań istniejącego ówcześnie Dowództwa Wojsk Specjalnych (DWS) do certyfikacji w roli SOCC, to właśnie hiszpańscy komandosi udzielali naszej stronie merytorycznego wsparcia.

 

Tekst: Wydział Prasowy DKWS

Zdjęcia: Mariusz Kapuśniak, Klub Wojsk Specjalnych

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych