Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Płk Sławomir Berdychowski - ostatnie pożegnanie
17.02.2016
Dzisiaj pożegnaliśmy naszego Kolegę - płk. Sławomira Berdychowskiego, oficera Inspektoratu Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego RSZ...

Dzisiaj pożegnaliśmy naszego Kolegę - płk. Sławomira Berdychowskiego, oficera Inspektoratu Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego RSZ, byłego Dowódcę Jednostki Wojskowej AGAT oraz żołnierza Jednostki Wojskowej GROM.

Płk Sławomir Berdychowski był oficerem niezwykle odpowiedzialnym, sumiennym i zdyscyplinowanym. Jego zaangażowanie w służbie wykraczało poza ramy nałożonych na niego obowiązków. Był zawsze przygotowany merytorycznie do realizacji zadań na najwyższym poziomie. Prezentował najwyższy poziom kultury osobistej. Był niezwykle skromny i taktowny. Nie bał się nowych wyzwań i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych.

Cieszył się olbrzymim autorytetem swoich podwładnych oraz szacunkiem kolegów. Swoją codzienna postawą ugruntowywał w środowisku etos oficera Wojsk Specjalnych.

Płk Berdychowski służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Od początku swojej służby zawodowej związany był z Wojskami Specjalnymi. W  1991 roku rozpoczął służbę wojskową w Jednostce Wojskowej GROM, w której służył do 2010 roku. Przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia od stanowiska Operatora Sekcji Szturmowej do Dowódcy Zespołu Bojowego.

W latach 2010-2011 pełnił służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych na stanowisku Szefa Oddziału Planowania i Koordynacji Szkolenia.

16 maja 2011 roku płk Berdychowski został wyznaczony na stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT, którą dowodził do przez okres ponad 3 lat.

8 września 2014 roku rozpoczął podyplomowe Studia Polityki Obronnej na Akademii Obrony Narodowej, które ukończył z wyróżnieniem.

Od 1 lipca 2015 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału w Inspektoracie Wojsk Specjalnych (DG RSZ).

Płk Sławomir Berdychowski systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe w kraju i za granicą.
Ukończył między innymi:
-    Podyplomowe Studia Polityki Obronnej na Akademii Obrony Narodowej (2014-2015);
-    Studia Podyplomowe na Wydziale Strategiczno - Obronnym - Bezpieczeństwo Narodowe, na Akademii Obrony Narodowej;
-    Międzynarodowy kurs działań patrolowych w dżungli (Wielka Brytania);
-    Zawodowe Warsztaty Doskonalące Oficerów Sztabowych w Szkole Marynarki Wojennej w Monterey (USA);
-    Kurs "Dynamika Terroryzmu Międzynarodowego" w Szkołe Operacji Specjalnych Sił Powietrznych (USA).

Brał udział w misjach poza granicami kraju:
-    1994 w PKW HAITI;
-    2008 -  2009 w PKW AFGANISTAN -  jako dowódca Zespołu Bojowego.

Za liczne dokonania i osiągnięcia w służbie był wielokrotnie wyróżniany, a w tym:
-    Brązowym Krzyżem Zasługi;
-    Krzyżem Zasługi Za Dzielność;
-    Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju;
-    Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
-    Odznaką Honorową Wojsk Specjalnych.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych