Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Spotkanie Wielkanocne w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych
21.03.2016
21 marca br. w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne.

Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych - gen. bryg. Jerzy GUT rozpoczął uroczystość, witając zaproszonych gości, a także kadrę i pracowników Dowództwa. Świąteczną uroczystość swoją obecnością zaszczycili m. in. pierwszy Dowódca Wojsk Specjalnych: gen. broni. Edward GRUSZKA, byli zastępcy Dowódcy Wojsk Specjalnych: gen. bryg. w st. spocz. Marek OLBRYCHT oraz gen. bryg. w st. spocz. Kazimierz WÓJCIK, dowódcy jednostek Wojsk Specjalnych, przedstawiciele służb mundurowych Garnizonu Kraków, przedstawiciele współpracujących z Dowództwem krakowskich związków i stowarzyszeń oraz placówek muzealnych. Po powitaniu zebranych gen. bryg Jerzy GUT złożył wszystkim życzenia szczęścia, zdrowia i pomyślności z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. W kolejnej części spotkania w duchu ekumenicznym głos zabrali przedstawiciele Duchowieństwa. Prawosławny Dziekan – ks. ppłk mgr Jerzy MOKRAUZ oraz Dziekan Wojsk Specjalnych ks. płk dr hab. Stanisław GULAK. Po poświęceniu pokarmów z wielkanocnego stołu wszyscy zgromadzeni, złożyli sobie życzenia.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych