Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Kolejna uczelnia podejmuje współpracę z Wojskami Specjalnymi
08.12.2015
8 grudnia br. Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego...

8 grudnia br. Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zawarły porozumienie o współpracy. Porozumienie zostało podpisane przez dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Jerzego Guta oraz rektora Akademii prof. zw. dr. hab. Jerzego Malca.

Porozumienie określa zasady wzajemnej współpracy, która ma sprzyjać efektywnemu współdziałaniu obydwu instytucji w obszarze prowadzenia działań naukowych i edukacyjnych. Współpraca naukowo-badawcza obejmie m.in. bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, reagowanie kryzysowe czy prawo konfliktów zbrojnych. W jej ramach będą realizowane wspólne seminaria, konferencje naukowe, odczyty czy wykłady. Porozumienie będzie też służyło podnoszeniu kwalifikacji żołnierzy i pracowników Wojsk Specjalnych poprzez ich udział w dedykowanych Wojskom Specjalnym, organizowanych na bazie Uczelni, kursach i szkoleniach. Studenci Akademii zyskają możliwość odbywania praktyk w DKWS i podległych jednostkach. Oficerowie Wojsk Specjalnych zaangażują się także w proces dydaktyczny uczelni poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Współpraca Wojsk Specjalnych ze środowiskiem akademickim ma dla komandosów szczególne znaczenie. Idealny kandydat do służby w jednostkach specjalnych to nie tylko bardzo sprawny fizycznie żołnierz, ale także osoba o cechach intelektualisty. Tego typu żołnierzy nie sposób kompletnie wykształcić wyłącznie na placu ćwiczeń czy na polu walki. Do tego potrzebny jest także bezpośredni dostęp personelu Wojsk Specjalnych do wiedzy i doświadczeń ludzi świata nauki.

Akademia Krakowska to kolejna wyższa uczelnia podejmująca współpracę z Wojskami Specjalnymi. W kwietniu 2012 podobne porozumienie zawarło ówczesne Dowództwo Wojsk Specjalnych z Uniwersytetem Jagiellońskim, a następnie w marcu 2013 roku z Akademią Obrony Narodowej.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych