Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Żołnierze Wojsk Specjalnych pomogą dzieciakom
01.06.2016
30 maja br. Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS) i Fundacja Aktywne Dzieciaki im. dr. Henryka Jordana (FAD) zawarły porozumienie o współpracy.

Porozumienie podpisali Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Jerzy GUT oraz Prezes Fundacji Zbigniew SZOTA. Zawarta umowa umożliwia popularyzację w środowisku młodzieży szkolnej wiedzy o Siłach Zbrojnych oraz daje wpływ na kształtowanie świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży. Podejmowane działania będą również służyły popularyzacji wiedzy i działań o charakterze obronnym, doskonaleniu umiejętności wojskowych i wzmacnianiu kondycji psychofizycznej młodzieży. W realizacji tych celów pomoże m.in. wspólna organizacja uroczystości o charakterze patriotyczno – wojskowym, sportowo –obronnym czy kulturalno-oświatowym.   FAD ze swej strony zobowiązuje się do popularyzowania i promowania w środowisku młodzieży tradycji i etosu zawodowej służby wojskowej oraz służby w formacjach NSR i Obrony Terytorialnej.    

* * *

Fundacja Aktywne Dzieciaki powstała w 2008r. Centrum jej działalności jest krakowski Park Jordana, gdzie podejmowane są różnorodne  działania niosące pomoc dzieciom, zwłaszcza niepełnosprawnym. FAD współpracuje z wieloma ośrodkami m.in. z Fundacją im. Brata Alberta czy Fundacją Bona Fide), które podobnie jak wiele innych nieodpłatnie realizują na terenie „Bajlandii” program rehabilitacji poprzez ruch. Co roku, wspólnie z Urzędem Miasta Kraków, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Wojskiem, organizowany jest „Integracyjny Dzień Dziecka”. Fundacja Aktywne Dzieciaki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego realizuje również inne projekty wspierające twórców i artystów, oraz promujące kulturę i sztukę Regionu.


Tekst i Foto : Wydział Prasowy DKWS

FOTOGALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych