Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Komunikat Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych
27.07.2016
Komunikat Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w sprawie wywiadu zamieszczonego na portalu Nasz Dziennik

W odniesieniu do wywiadu gen. dyw. rez. Romana POLKO pod tytułem: „Duma, profesjonalizm i odpowiedzialność” zamieszczonym na portalu Nasz Dziennik.pl w dniu 16.07.2016r informuję, że żołnierze Jednostki Wojskowej GROM wyrazili sprzeciw i rozczarowanie w sprawie ww. materiału. Swoje niezadowolenie wyrażają również żołnierze Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w sprawie negatywnych wypowiedzi o osobie zmarłej, której nie jest dane bronić swojego imienia, generuje tym samym cierpienie dla rodziny zmarłego. Przytoczona wypowiedź godzi w dobre imię żołnierza i bezpośrednio dotyka żołnierzy JW GROM, dla których gen. Petelicki jako twórca  tak elitarnej jednostki jest symbolem charyzmatycznego Dowódcy.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych