Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Nowo promowani oficerowie w Wojskach Specjalnych
10.09.2016
Jesteśmy z Was niezwykle dumni ….

Jesteśmy z Was niezwykle dumni. Mam nadzieję, że do tych wszystkich wartości, jakie reprezentuje sobą Wojsko Polskie tchniecie dodatkowo młodość, siłę, determinację i bezgraniczny zapał. Polska armia musi być większa i nowocześniejsza. Musi również skutecznie współpracować ze swoimi sojusznikami. Dziękuję za obecność przedstawicieli armii Stanów Zjednoczonych, Francji i Niemiec. Wasza obecność to znak, że jesteśmy razem i możemy oprzeć się dowolnej agresji - powiedział Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz w przemówieniu wygłoszonym z okazji promocji na pierwszy stopień oficerski 432 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

Wśród promowanych na pierwszy stopień oficerski byli również żołnierze Wojsk Specjalnych. Nowo promowanym oficerom osobiście gratulował Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych. Oficerowie którzy osiągnęli najlepsze wyniki  otrzymali od Pana gen. bryg. Jerzego GUTA pamiątkowe tablo.

 

Uroczystość została zainaugurowana 9 września br. przez Rektora-Komendanta wrocławskiej uczelni – płk. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę oraz prorektorów, dziekanów i kierowników zakładów. Wręczyli oni przyszłym podporucznikom patenty oficerskie, dyplomy i świadectwa ukończenia WSOWL. Tego samego dnia w kościele garnizonowym - Bazylice Mniejszej pw. Św. Elżbiety ks. prał. płk Janusz Radzik odprawił mszę świętą w intencji tegorocznych absolwentów. W sobotę 10 września odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski. Uświetniło ją swoją obecnością wielu gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych, uczelni wojskowych i cywilnych oraz delegacje uczelni zagranicznych. Wśród gości honorowych znaleźli się Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda.Rektor-Komendant WSOWL, po złożeniu meldunku  Ministrowi Obrony Narodowej, przekazał dowodzenie Prorektorowi ds. wojskowych, ppłk. dr. Markowi Pytlowi.

 

Aktu promocji na stopień podporucznika dokonał: I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - gen. broni Michał Sikora, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych – gen. broni Marek Tomaszycki oraz Zastępca Szefa SG WP gen. bryg. Jan Dziedzic.  Absolwenci, na komendę podchodzili po kolei do podium i przyklękali na nim, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Was podporucznikami Wojska Polskiego”. Po zakończeniu aktu promocji nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

Zdjęcia: por.R.Suchy
 

FOTOGALERIA

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych