Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Specjalsi doskonalą medyków
11.10.2016
W pierwszym tygodniu października br. personel medyczny jednostek wojsk specjalnych wziął udział w nowatorskim szkoleniu na terenie 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w podkrakowskich Balicach.

Celem szkolenia z zakresu PFC (ang. Prolong Field Care, Przedłużona Opieka Medyczna Na Polu Walki) była unifikacja standardów postępowania z rannymi w trakcie działań bojowych. Organizatorami szkolenia było Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, 8 Baza Lotnictwa Transportowego oraz Jednostka Wojskowa Grom.

Ideą PFC jest możliwość skutecznego wykonywania czynności i procedur medycznych ponad standardowy czas oczekiwania na medyczną ewakuację. W medycznym środowisku zarówno wojskowym jak i cywilnym obowiązuje zasada „złotej godziny”  -  czas od chwili zranienia do uzyskania kwalifikowanej medycznej pomocy nie powinien przekraczać jednej godziny. W przypadku operacji bojowych wojsk specjalnych ze względu na ich specyfikę - czas ten z reguły będzie przekroczony – mogą to być 2 godziny a nawet ponad 70 godzin. W tym czasie umiejętności, wiedza i wyposażenie ratownika medycznego mogą zdecydować o życiu czy zdrowiu rannego żołnierza. Dlatego też Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych kładzie tak duży nacisk na szkolenie z zakresu PFC. 

W trakcie tygodniowych zajęć prowadzono wiele treningów praktycznych np.  zaopatrywanie rannego na pokładzie samolotu CASA C-269 M, ewakuacja rannego z trudnodostępnego terenu (dolinki krakowskie) z użyciem śmigłowca LPR. Szkolenie wzbogacono także zajęciami z farmakologii, technik chirurgicznych, wykorzystania hemostatyków oraz innych zabiegów ratujących życie. Ćwiczących medyków z dużym zainteresowaniem obserwował Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON gen. bryg. Stanisław Żmuda, m.in. przyglądał się pracy zespołu zaopatrującego rannego w czasie lotu na pokładzie samolotu CASA. 

Udział w szkoleniu wzięli ratownicy medyczni, pielęgniarki oraz lekarze z Jednostek Wojskowych GROM, NIL, AGAT, JWK oraz z 8 BLTR.  Funkcje instruktorów pełnili doświadczeni medycy z  JW GROM. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali z rąk Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Jerzego Guta oraz Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON gen. bryg. Stanisława Żmudę pamiątkowe certyfikaty. 

Szkolenie PFC to nie pierwsza inicjatywa krakowskiego Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych służąca doskonaleniu wiedzy i umiejętności personelu medycznego tego rodzaju wojsk. We wrześniu tego roku DKWS wraz z Wojskowym Instytutem Medycznym i Departamentem Wojskowej Służby Zdrowia MON zorganizował konferencję naukową, która pozwoliła na integrację środowisk medycznych oraz wymianę doświadczeń na rzecz  implementacji nowych koncepcji związanych z udzielaniem pomocy na polu walki.


Tekst, foto:
Wydział Prasowy DKWS

FOTOGALERIA
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych