Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Spotkanie wigilijne w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych
22.12.2016
W dniu 21 grudnia br. w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych odbyło się spotkanie opłatkowe Dowódcy KWS z kadrą i pracownikami RON.

            Żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej krakowskiego Dowództwa, jak co roku spotkali się na tradycyjnym opłatku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, Inspektoratu Wojsk Specjalnych DG RSZ, Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej, krakowskiej Izby Celnej, a także byli dowódcy Wojsk Specjalnych. W spotkaniu uczestniczyli również  dowódcy Jednostek WS podlegli bezpośrednio pod DKWS.

 

            Dowódca Komponentu gen. bryg. Jerzy Gut, składając zebranym świąteczne życzenia, podziękował za rok trudnej, odpowiedzialnej służby i pracy. Odniósł się także do zadań i wyzwań jakie czekają DKWS w nadchodzącym 2017 roku. Dowódca złożył również życzenia dla rodzin żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju.

 

            Do życzeń Dowódcy przyłączyli się Dziekan Wojsk Specjalnych ks. ppłk Piotr Sroka oraz Dziekan Prawosławny ks. ppłk. Jerzy Mokrauz. Przytaczając słowa Ewangelii, duchowni wskazali na wartości, jakie niesie z sobą tradycja Świąt Bożego Narodzenia.

 

               Finałem wigilijnego spotkania było tradycyjne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.

 

          Spotkaniu towarzyszył podniosły nastrój i świąteczna atmosfera przy akompaniamencie kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu muzycznego.

  

 

Galeria

 

Foto i tekst: Wydział prasowy DKWS

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych