Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Pożegnanie ze służbą
28.04.2017
Po ponad 36 latach służby gen. bryg. Jerzy Gut pożegnał się z żołnierskim mundurem. 28 kwietnia br. miało miejsce uroczyste pożegnanie generała w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych.

    Dowódca Komponentu gen. bryg. Wojciech Marchwica  w obecności kierowniczej kadry oraz pracowników resortu obrony narodowej  przypomniał  imponującą drogę służbową generała Guta. Zwracając się do niego osobiście, powiedział - „To jakim dowódcą jesteś najpełniej możesz wyczytać w oczach swoich żołnierzy. Patrząc na wszystkich tutaj zebranych nie ulega wątpliwości, że jesteś ojcem tej rodziny. Dziękujemy Ci za wspaniałe dowodzenie,  za przyjaźń i dobrą radę jaką nam wciąż służysz”.
    Gen. Gut dziękując wszystkim zebranym za wspólne lata służby podkreślił, że  obecny status Wojsk Specjalnych to powód do satysfakcji dla wszystkich  żołnierzy i pracowników dowództwa. „Dzięki naszej służbie i pracy staliśmy się uznaną marką nie tylko w Siłach Zbrojnych RP, ale także wśród Sojuszników” – powiedział.  Generał Gut zaznaczył, iż czuje się oficerem zawodowo w pełni spełnionym. Dzięki służbie w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej, a następnie w Wojskach Specjalnych mógł realizować swoje życiowe marzenia i ambicje. Czas służby dzielił także ze swoją spadochroniarską pasją wykonując ponad 900 skoków. Generał podkreślił,  iż na swojej służbowej drodze spotkał wielu wspaniałych dowódców w tym ś.p. gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. Równie ważne dla generała podczas wieloletniej realizacji zadań służbowych było doświadczenie, umiejętności i okazane wsparcie ze strony podwładnych.
* * *
Gen. bryg. Jerzy GUT Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, ukończył również Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów z zakresu działań specjalnych oraz kurs taktyczno-operacyjny w Akademii Obrony Narodowej, studia podyplomowe Bezpieczeństwo Publiczne i Zarządzanie Kryzysowe w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, kurs „Program on terrorism and security studies” w Centrum Marshalla w Niemczech oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.
     Służbę rozpoczął w 1984 roku jako dowódca plutonu rozpoznawczego 48 kompanii rozpoznawczej w 6 Dywizji Powietrznodesantowej w Krakowie. W tej samej dywizji zajmował stanowiska: dowódcy kompanii szturmowej, dowódcy 48 samodzielnej kompanii rozpoznawczej, starszego oficera wydziału rozpoznawczego ds. działań specjalnych w sztabie 6 DPD, a następnie zastępcy dowódcy 16 batalionu powietrznodesantowego.
    W 1998 roku objął stanowisko starszego oficera wydziału rozpoznawczego w sztabie 6 Brygady Desantowo-Szturmowej. W latach 1999-2004 dowodził 6 batalionem desantowo-szturmowym 6 Brygady Desantowo-Szturmowej. W 2005 roku wyznaczony został na stanowisko szefa szkolenia 6 BDSz. Obowiązki te pełnił do marca 2007 roku, kiedy skierowany został do Jednostki Wojskowej GROM na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki. Od stycznia 2009 do czerwca 2009 był szefem sztabu Dowództwa Wojsk Specjalnych. Z tego stanowiska został skierowany na studia podyplomowe w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych, po powrocie w czerwcu 2010 pozostawał w rezerwie kadrowej MON. 5 sierpnia 2010 r. objął stanowisko dowódcy Jednostki Wojskowej GROM, po roku dowodzenia w sierpniu 2011 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Wojsk Specjalnych - Szefa Sztabu.
    Gen. bryg. Jerzy Gut trzykrotnie uczestniczył w misjach w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie jako zastępca dowódcy 16 bpd, następnie dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego - szef sztabu Nordycko-Polskiej Grupy Bojowej oraz szef wydziału specjalnego w CJ2 Kwatery Głównej SFOR w Sarajewie. Od lipca 2004 do lutego 2005 był dowódcą 1 Grupy Bojowej PKW Irak. W sierpniu 2007 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał jedno z najwyższych odznaczeń przyznawanych wojskowym za wybitne czyny bojowe - Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego.
    1 stycznia 2014 gen. bryg. Jerzy Gut objął stanowisko Dowódcy Sił Specjalnych, a następnie dowódcy Centrum Operacji Specjalnych - Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.  Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. dowodził natowskim Komponentem Operacji Specjalnych pełniącym roczny dyżur w ramach Sił Odpowiedzi NATO zestawu 2015. 3 sierpnia 2015 roku objął obowiązki na stanowisku Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych i pełnił je do 4 kwietnia br.   W uznaniu szczególnych zasług odniesionych na polu budowania współpracy w zakresie sił specjalnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gen. bryg. Jerzy Gut został odznaczony prestiżowym Medalem Dowództwa Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych (czerwiec 2014). Medal ten przyznawany jest jedynie nielicznym żołnierzom sił specjalnych USA i państw partnerskich.

FOTOGALERIA

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych