Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Wojska Specjalne i naukowcy o cyberprzestrzeni
23.05.2017
23 maja 2017 roku w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych odbyła się konferencja naukowa pt: „ Cyberspace- opportunities, threats and challenges for special operations forces.”

Z okazji 10 jubileuszu powstania Wojsk Specjalnych jako Rodzaju Sił Zbrojnych w dniu 23.05.2017 w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych odbyła się konferencja naukowa pt: „ Cyberspace- opportunities, threats and challenges for special operations forces.”


Zasadnicze zagadnienia problemowy poruszane były przez szereg ekspertów z Polski jak i z zagranicy. Prelegenci reprezentowali cywilne oraz wojskowe ośrodki naukowe ( UJ- dr Dominika Dziwisz, ASWoj- ppłk dr Bartosz Biernacik, WSIiZ Rzeszów - dr Maceij Milczanowski) wojskowe instytucje analityczne (CCD COE Lauri Lindstrom) oraz zagraniczne think-tanki ( RAND Corporation - prof.Christopher Paul). Omawiana problematyka, jednoznacznie określała obszary zainteresowań, w których również siły specjalne znajdą listę zadań. Eksperci zdefiniowali również problemy i zagrożenia zawiązane z wciąż dynamicznie rozwijającym się obszarem cyberprzestrzeni. Swoista próbą usystematyzowania całości poruszanych problemów, była lista pytań badawczych postawionych w swoim wystąpieniu przez Dowódcę Komponentu gen.bryg. Wojciecha Marchwicę. Zasadnicze cztery kierunki określające istotę problemu, w ocenie Dowódcy powinny po pierwsze definiować miejsce Sił Specjalnych w środowisku cybernetycznym. Naturalną konsekwencją powinna być próba określenia różnic i podobieństw pomiędzy Wojskami Specjalnymi a Wojskami Cybernetycznymi. Ważnym elementem na który Dowódca zwrócił uwagę jest umiejętność wykorzystania dotychczasowego doświadczenia zdobytego przez Wojska Specjalne w procesie budowania zdolności w środowisku cybernetycznym. Ostatnim, aczkolwiek nie mniej ważnym kierunkiem, powinna być próba zdefiniowania kierunków rozwoju, ewolucji i charakteru zagrożeń dla Wojsk Specjalnych w przedmiotowym kontekście. 


Podsumowaniem konferencji naukowej było wielowątkowe poszukiwanie odpowiedzi na zadanie pytania jak i uznanie faktu, że przyszłość Wojsk Specjalnych w dużej mierze zależeć również będzie od dynamiki i charakteru procesów zachodzących w środowisku cybernetycznym.

 FOTOGALERIA

Tekst, foto: wydział prasowy DKWS

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych