Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
Jubileuszowe obchody Święta Wojsk Specjalnych
24.05.2017
24 maja br. w siedzibie Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie odbyły się uroczystości X-lecia powołania Wojsk Specjalnych jako Rodzaju Sił Zbrojnych.

W przededniu uroczystych obchodów pod auspicjami Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS)  zorganizowano międzynarodową konferencję naukową „Cyberspace - opportunities, threats and challenges for Special Operations Forces”. Konferencje tego typu weszły już do kanonu  działań podejmowanych przez DKWS we współpracy ze środowiskiem akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego  i  Akademii Sztuki Wojennej.

Program obchodów X-lecia  w dniu 24 maja zainaugurowała uroczysta Msza Św. w intencji żołnierzy Wojsk Specjalnych, celebrowana przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka w krakowskim kościele garnizonowym. W trakcie uroczystego apelu w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych  - dowódca komponentu gen. bryg. Wojciech Marchwica podsumowując okres minionej dekady dziękował za służbę na rzecz budowy i rozwoju Wojsk Specjalnych zarówno wszystkim kolejnym dowódcom jak i żołnierzom dowództwa i podległych jednostek Wojsk Specjalnych.  „Specjalne podziękowanie pragnę z tego miejsca  skierować do tych wszystkich anonimowych bohaterów codziennej służby w  szeregach wojsk specjalnych  - za to co robicie na co dzień - czy to doskonaląc swój operatorski kunszt i profesjonalizm na licznych poligonach i w ośrodkach szkolenia w kraju i za granicą , czy realizując misje najwyższego ryzyka w Afganistanie, Iraku czy w innych miejscach. To tam rodzi się prawdziwy szacunek i uznanie sojuszników  dla polskich wojsk specjalnych. Jesteście wspaniałą wizytówką naszej sojuszniczej interoperacyjności i gwarancją uznania dla naszej marki” – powiedział generał.  W swoim wystąpieniu generał Marchwica zwrócił także uwagę na znaczenie wsparcia jakie polskie Wojska Specjalne otrzymały na przestrzeni ostatnich lat ze strony Sojuszu w tym szczególnie ze strony strategicznego partnera polskich specjalsów – amerykańskiego dowództwa operacji specjalnych USSOCOM - „Sukcesy polskich Wojsk Specjalnych nie byłyby możliwe bez Waszego wsparcia i pomocy. Dziękuję dowódcom i Dowództwom Operacji Specjalnych US (SOCOM) i US (SOCEUR), za okazaną nam bezcenną pomoc. Za wsparcie jakiego konsekwentnie nam udzielają zgodnie z podpisanym w 2008 roku porozumieniem. Dziękuję dowódcy i całemu NSHQ za szkolenia, treningi i jasną wizję rozwoju natowskich Sił Specjalnych” – powiedział zwracając się do amerykańskich gości. 

 

W czasie uroczystego apelu odczytano także skierowane do komandosów z okazji ich święta listy od najwyższych władz politycznych Rzeczypospolitej Polskiej – Prezydenta , Premier i Ministra Obrony Narodowej. Komandosom dziękowano za profesjonalizm i szczególne zasługi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Polski i całego Sojuszu. Dowódca Operacji Specjalnych USA gen. Raymond Thomas zapewnił o dalszym wsparciu polskich specjalsów ze strony ich amerykańskiego partnera  i dziękował za wspólną ofiarną służbę  w Iraku i w Afganistanie. 

 

Wyróżniającym się żołnierzom wręczono honorowe wyróżnienia – kordziki, tytuły honorowe  „Zasłużony żołnierz RP” oraz odznaki.   Dowódca US SOCOM - w imieniu Szefa Departamentu Wojsk Lądowych USA  wręczył odznaczenia „The Army Achievement Medal ”  dwóm polskim operatorom za ich zasługi w misji „Resolute Suport” w Afganistanie. Z okazji jubileuszu X-lecia powołania Wojsk Specjalnych jako Rodzaju Sił Zbrojnych wybito także pamiątkowy medal. Jego pierwsze egzemplarze zostały wręczone zasłużonym żołnierzom i zaproszonym na uroczystość gościom, którzy swoimi działaniami wspierali proces budowy współczesnych wojsk specjalnych. 

Bezpośrednio po uroczystym Apelu na terenie kompleksu koszarowego w Pychowicach dokonano  otwarcia Sali Tradycji Wojsk Specjalnych. „Sala Tradycji Wojsk Specjalnych skupia jak w soczewce całą  różnorodność naszych historycznych korzeni. Jako żołnierze Wojsk Specjalnych chcemy, aby szacunek do minionych pokoleń żołnierzy – komandosów był trwałym i mocnym spoiwem, budulcem etosu naszej współczesnej służby i naszej przyszłości” – powiedział gen. Marchwica.

 

Obchody X-lecia zakończył  patriotyczny koncert i żołnierski festyn.

 

 

***

Wojska Specjalne stanowiąc część Sił Zbrojnych RP wpisują się w ich wszystkie misje. Przeznaczone są do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Prowadzone we współdziałaniu z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie zadania, mogą mieć znaczenie strategiczne lub operacyjne. Najważniejszym i zarazem najtrudniejszymi zadaniami jest przygotowanie się do udziału w narodowej operacji obronnej. Poprzez obecność w Afganistanie oraz w Iraku a także zaangażowanie w Siły Odpowiedzi NATO, Wojska Specjalne wnoszą istotny wkład w stabilizację sytuacji międzynarodowej.  Wojska Specjalne uzyskały status odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych RP 24 maja 2007 roku. Podjęta wówczas decyzja wynikała z potrzeby konsolidacji rozproszonych w rożnych strukturach Sił Zbrojnych jednostek specjalnych. Z chwilą powstania Dowództwa Wojsk Specjalnych zostały mu podporządkowane wszystkie istniejące wówczas jednostki specjalne – GROM z Warszawy, 1 psk z Lublińca i Formoza z Gdyni. Dało to gwarancję dalszego harmonijnego i spójnego rozwoju oraz szkolenia w oparciu o wypracowaną doktrynę operacji specjalnych. Takie rozwiązanie zapewniło także właściwe wyposażenie jednostek wojsk specjalnych w sprzęt i uzbrojenie najnowszej generacji. W 2008 roku Polska zadeklarowała na forum NATO gotowość do osiągnięcia przez Siły Zbrojne RP statusu „państwa ramowego” w obszarze operacji specjalnych Sojuszu oraz osiągnięcia zdolności do dowodzenia sojuszniczymi operacjami specjalnymi. W ślad za tym, w roku 2009 zostało podpisanie porozumienie o strategicznej współpracy Dowództwa Operacji Specjalnych USA i Dowództwa Wojsk Specjalnych (DWS).  Te decyzje polityczne w 2014 roku legły u podstaw dalszego dynamicznego rozwoju polskich Wojsk Specjalnych. Do grona istniejących już wtedy jednostek: GROM, Jednostka Wojskowa Komandosów, FORMOZA doszły dwie kolejne: Nil (2009) i Agat (2011). Każda z jednostek Wojsk Specjalnych posiada swoją specyfikę i jest przygotowana do określonych zadań. W efekcie powyższych działań w okresie ostatnich 10 lat polskie Wojska Specjalne co najmniej podwoiły swój potencjał, ale przede wszystkim stały się niekwestionowanym liderem wśród sojuszniczych państw Europy Środkowo -  Wschodniej.  


Największym sukcesem minionej dekady jest fakt iż, pod koniec 2013 roku Polska jako pierwszy nowy członek NATO osiągnęła status „państwa ramowego” w dziedzinie operacji specjalnych, oznaczający zdolność do wystawienia sojuszniczego Komponentu Operacji Specjalnych (ang. SOC) i dowodzenia sojuszniczymi operacjami sił specjalnych. Taką zdolność obecnie posiada jedynie 7 państw Sojuszu.
Potwierdzeniem tej zdolności i zakończeniem procesu uzyskiwania statusu „państwa ramowego” NATO w obszarze operacji specjalnych były ćwiczenia pk. Cobra-13 (w listopadzie 2013) oraz Noble Sword -14 ( wrzesień 2014), stanowiące narodową a następnie sojuszniczą certyfikację dla Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych (ang. Special Operations Component Command, SOCC). Kadra Dowództwa Komponentu stanowiła zasadniczą część natowskiego Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych (ang. Special Operations Component Command, SOCC), który znajdował się w zestawie Sił Odpowiedzi NATO (ang. NATO Response Force, NRF) i pełnił dyżur bojowy w 2015 roku. Zdolności jakie osiągnęły polskie Wojska Specjalne są cały czas podtrzymywane tak, aby w każdej chwili móc bez większych problemów ponownie sprawnie objąć dowodzenie SOC NATO.

 

Wojska Specjalne stanowią zaledwie około 3% liczebności SZ RP. W stosunku do kosztów utrzymania efektywność działań tego rodzaju wojsk jest niewspółmiernie wysoka.O efektywności użycia polskich Wojsk Specjalnych  świadczą dobitnie chociażby statystyki dot. zaangażowania naszych specjalsów w misji ISAF w Afganistanie. W misji ISAF wzięło udział około 1900 polskich komandosów.  Większość z nich to żołnierze  GROMU i Jednostki Wojskowej KOMANDOSÓW, obecni tam byli również żołnierze NILA i FORMOZY. Polscy komandosi przeprowadzili łącznie ponad 800 operacji. W ich rezultacie przejęto i zniszczono około 70 ton niebezpiecznych środków wybuchowych. Ocenia się iż dzięki tym działaniom udało się zapobiec ponad 2000 atakom na afgańską ludność i siły koalicji, w tym także na polskich żołnierzy realizujących zadania w ramach PKW Afganistan. 2/3 przeprowadzonych w tym czasie przez żołnierzy Wojsk Specjalnych operacji - dowództwo operacji specjalnych ISAF zaliczyło do statusu operacji  „wysokiego ryzyka”, gdzie ich znaczenie i skala  trudności, wymagały od operatorów najwyższych umiejętności. W grupie zatrzymanych przez Wojska Specjalne „celi osobowych”  znalazło się 11 osób z listy najbardziej poszukiwanych przez siły koalicji i władze afgańskie terrorystów (ang. JPEL - Joint Prioritized Effects List).  O powodzeniu misji Wojsk Specjalnych w Afganistanie zdecydowały nie tylko imponujące efekty operacji kinetycznych, ale także sukcesy szkoleniowe. Pomyślnie zakończono proces przygotowania kompanii antyterrorystycznej policji afgańskiej (ang. PRC-Provincial Response Company) oraz funkcjonariuszy narodowej agencji bezpieczeństwa (ang. NDS - National Directorate of Security) do prowadzenia samodzielnych operacji. Szkolona przez polskich instruktorów afgańska jednostka specjalna wchodząca w skład Afgańskich Sił Bezpieczeństwa (ang. ASF) jako jedna z pierwszych osiągnęła status zdolnej do samodzielnego prowadzenia operacji.


Wojska Specjalne to wojska przyszłości. Stanowią niezwykle efektywny instrument w systemie bezpieczeństwa państwa i SZ RP do reagowania na obecne oraz nowe i nieprzewidywalne zagrożenia. Posiadają przy tym unikalną zdolność do szybkiego rozwinięcia i osiągnięcia gotowości do działania w każdym środowisku i w każdych warunkach atmosferycznych oraz klimatycznych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi polskich wojsk specjalnych dokonanym od 2007 roku w oparciu o światowe standardy, nasi żołnierze weszli do ścisłej czołówki NATO. Dziś to właśnie Polacy postrzegani są jako liderzy w zakresie wojsk specjalnych w regionie Europy Środkowo - Wschodniej, a swoje doświadczenia przekazują innym nacjom, stając się ich mentorami.

 FOTOGALERIA

Tekst, foto : wydział prasowy DKWS

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych