Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Aktualności
W Tbilisi o współpracy polskich i gruzińskich specjalsów
15.12.2017
W dniach 5-7 grudnia br. Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Wojciech Marchwica przebywał z oficjalną wizytą w Gruzji na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego gruzińskich sił zbrojnych generała dywizji Vladimira Chachibaia.

Generałowie rozmawiali o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju współpracy sił specjalnych Gruzji i Polski. Gruziński szef sztabu złożył na ręce gen. Marchwicy podziękowanie za zaangażowanie polskich specjalsów w proces wdrażania dedykowanego gruzińskiej armii programu NATO-Gruzja . Generałowie dzielili się także wnioskami i  doświadczeniami  jakie wynikają z dotychczasowego wspólnego uczestnictwie gruzińskich i polskich jednostek specjalnych w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych. W spotkaniu w Tbilisi uczestniczył także zastępca szefa sztabu generalnego gruzińskich sił zbrojnych, generał brygady Zaza Chkhaidze i dowódca gruzińskich sił specjalnych pułkownik Dimitri Kiknadze.

W czasie pobytu w stolicy Gruzji polscy i gruzińscy wojskowi złożyli także  wspólnie wieniec pod pomnikiem upamiętniającym ś.p. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Warto pamiętać, iż czynnikiem pogłębiającym zbliżenie i dobre relacje polskich i gruzińskich żołnierzy jest także historia. Nasze narody i armie łączą tradycje niepodległościowe i braterstwo broni. Już w 1920 roku z inicjatywy marszałka Józefa Piłsudskiego została wysłana na Kaukaz polska misja polityczna, której celem było zawarcie sojuszu wojskowego z Gruzją. Późniejsza inwazja sowiecka na młode państwo gruzińskie nie pozwoliła na wypełnienie tego planu. W 1922 roku do Polski wyemigrowało około 100 oficerów z rozbitej gruzińskiej armii. W większości służyli w szeregach Wojska Polskiego znajdując w Polsce drugą ojczyznę. Wielu  z nich zapisało piękną bojową kartę walcząc w kampanii wrześniowej 1939 , a później w konspiracji..

Współpraca wojskowa sił specjalnych Gruzji i Polski nabrała rozpędu po 8 kwietnia 2016 roku, kiedy  w Dowództwie Komponentu w Krakowie podpisano umowę o bilateralnej współpracy wojsk  specjalnych Polski i Gruzji. W imieniu szefów resortu obrony obydwu państw umowę ta podpisali wówczas Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Gruzji gen. dyw. Vakhtang Kapanadze oraz ówczesny Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Jerzy Gut..  Umowa zakłada zacieśnienie współpracy wojsk specjalnych Polski i Gruzji m.in. w obszarze logistyki, doradztwa, wymiany informacji i doświadczeń.  Dwustronna współpraca jest realizowana w formie wspólnych ćwiczeń, kursów,  konferencji, seminariów czy warsztatów. Strona polska pełni rolę mentora w stosunku do gruzińskich wojsk specjalnych  w kwestii ich ukierunkowania na szeroko rozumianą interoperacyjność i zbliżenie pod względem poziomu wyszkolenia i stosowanych procedur  do standardów NATO. 

Rozwijająca się  współpraca sił specjalnych Polski i Gruzji  wychodzi także naprzeciw priorytetom naszego rządu. Premier Mateusz Morawiecki w expose wygłoszonym 12 grudnia br. wśród priorytetów polityki zagranicznej wskazał właśnie na potrzebę pogłębienia i nadania nowej jakości  relacjom z Gruzją.
 
Tekst, foto: wydzial prasowy DKWS, MON Gruzji
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych