Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Jednostka Wojskowa GROM

SZTANDAR
 

 

Na Sztandarze Jednostki umieszczono między innymi: datę pierwszego zrzutu Cichociemnych do okupowanej  Polski (15 lutego 1941 roku), datę utworzenia Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego (13 lipca 1990 roku), symboliczny numer GROM "13", znak spadochronowy Cichociemnych, wzorowany na nim znak Jednostki GROM w postaci pikującego orła ze złotą błyskawicą (gromem) w szponach; pośrodku krzyży kawalerskich umieszczono wizerunek orła białego, a z drugiej strony napis: "Bóg, Honor, Ojczyzna”. Rodzicami chrzestnymi Sztandaru zostali: żona pierwszego dowódcy GROM pani Agnieszka Petelicka i Cichociemny Oficer Armii Krajowej, podporucznik Bronisław Czepczak - Górecki, ps. "Zwijak”.

 

 


OZNAKI ROZPOZNAWCZE

 

                                                    

                                               

                           
                   
                 mundur wyjściowy              mundur polowy                mundur pustynny    
 

 

W JW GROM występują dwa rodzaje oznaki rozpoznawczej. Oznaka rozpoznawcza z wieńcem „Cichociemny” przeznaczona jest dla żołnierzy zespołów bojowych Jednostki Wojskowej GROM, którzy pomyślnie ukończyli kurs podstawowy oraz specjalistyczne szkolenie bojowe. Oznaka ta przyznawana jest od 8 czerwca 2009 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznaka rozpoznawcza na ubiorach galowych, wyjściowych i służbowych jest noszona na prawym rękawie, natomiast na mundurze polowym na lewym.

 


 
                              
                                 
                mundur wyjściowy          mundur polowy            mundur pustynny    

 

 

 

 

 

OZNAKI KORPUSU
 
 

  

 

 

 

ODZNAKA GROM

 

 

Odznaka jest noszona na piersi nad lewą kieszenią munduru wyjściowego i galowego. Występuje jako: brązowa, srebrna, złota oraz honorowa. Jest przyznawana przez Kapitułę ds. Odznaki GROM zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem Odznaki GROM.
 


 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych