Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Jednostka Wojskowa Komandosów
SZTANDAR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW

 
              
Sztandar JWK odziedziczony został po 1 Pułku Specjalnym Komandosów. Na głównej stronie płata sztandaru, w wieńcach wawrzynu znajdujących się w czterech rogach umieszczona jest cyfra ,,1‘’ – upamiętniająca 1 Pułk Specjalny Komandosów. Na stronie odwrotnej płata sztandaru – opisane wieńcami wawrzynu umieszczone są: odznaka 1 Pułku Specjalnego; odznaka batalionu ,,Parasol”; odznaka 1 Samodzielnej Kompanii Commando; herb Miasta Lublińca. Na drzewcu sztandaru znajduje się: 14 gwoździ honorowych – upamiętniających osoby, korpusy osobowe i instytucje uczestniczące w projektowaniu, powstawaniu i fundowaniu sztandaru; 10 gwoździ pamiątkowych – z nazwami grup kombatantów, a także miejsc związanych z historią formacji, których tradycje dziedziczył 1 Pułk Specjalny, a kontynuuje Jednostka Wojskowa.
 

 
 
OZNAKA ROZPOZNAWCZA

 
 

Znak  łączy w sobie tradycje i współczesność Jednostki Wojskowej Komandosów. Nawiązuje do tradycji Armii Krajowej. Osią projektu jest połączenie znaku Polski Walczącej z jednym z typowych symboli Wojsk Specjalnych. Kotwica Polski Walczącej nawiązuje do oznak rozpoznawczych trzech batalionów AK (Parasol, Zośka i Miotła), których działalność jednostka kontynuuje. Drugi symbol zawarty w oznace JWK to „dagger” – jest on jednoznacznie rozpoznawalny na całym świecie jako znak wojsk specjalnych, a jednocześnie odwołuje się do symboli zawartych w znaku 1.PSK. Czerwony kolor godła został zaczerpnięty z oznaki 1 Samodzielnej Kompanii Commando, której tradycje dziedziczy JWK. Na kolor tarczy została wybrana czerń, jako oficjalny kolor Wojsk Specjalnych w Polsce.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych