Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Jednostka Wojskowa FORMOZA
SZTANDAR
 
   
 

Na sztandarze JW. FORMOZA pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach napis: „FORMOZA” będący nazwą jednostki wojskowej. Litery i wieńce haftowane są złotym szychem. Na stronie odwrotnej płata, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczone są: w lewym górnym wieńcu wawrzynu - wizerunek Orła Wojsk Specjalnych; w lewym dolnym wieńcu wawrzynu - wizerunek Oznaki Rozpoznawczej Jednostki Wojskowej FORMOZA; w prawym górnym wieńcu wawrzynu - odwzorowanie herbu miasta Gdyni; w prawym dolnym wieńcu wawrzynu - znak Ligi Morskiej i Rzecznej. Symbole umieszczone w wieńcach wawrzynu na odwrotnej stronie płata sztandaru podkreślają: miejsce stacjonowania jednostki; aktualna przynależność do rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Specjalnych; znak fundatora Sztandaru. oznaka rozpoznawcza jednostki umieszczona na sztandarze w sposób czytelny i symboliczny identyfikuje właściciela sztandaru.
 

 


OZNAKA ROZPOZNAWCZA 
Oznaka Rozpoznawcza JW FORMOZA (w kształcie koła o średnicy 70 mm) przedstawia czarną głowę węża z rozwartą szczęką wychodzącą z prawego ramienia czarnej kotwicy na niebieskim tle ze złotą obwódką. Z rozwartych szczęk (paszczy) węża wychodzi biało-czerwony język zakończony grotem. Wąż symbolizuje przebiegłość, spryt i waleczność oraz zdolność poruszania się we wszystkich trudno dostępnych miejscach. Domeną węża, w zależności od gatunku, może być zarówno środowisko lądowe, jak i wodne, co znakomicie charakteryzuje obszary działania jednostki. Kotwica symbolizuje przynależność do morskich sił specjalnych. Kolor czarny oznacza skrytość działania, a niebieski środowisko wodne. Kolor języka węża nawiązuje do barw narodowych oraz działania w imieniu i interesie Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast jego zakończenie w kształcie grota symbolizuje mocne i precyzyjne uderzenie elementu bojowego jednostki. Nad oznaką widnieje napis „FORMOZA” wyszywany złotą nicią na czarnym tle ze złotą obwódką. Jest to zwyczajowe określenie morskich sił specjalnych, wywodzących się z Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, które funkcjonuje od początków jej powstania w roku 1975, znakomicie rozpowszechnione i rozpoznawalne w Wojsku Polskim. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznaka rozpoznawcza na ubiorach galowych,
wyjściowych i służbowych jest noszona na prawym rękawie, natomiast na mundurze polowym na lewym.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych