Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Jednostka Wojskowa NIL
SZTANDAR
 
 


 
Jednostka Wojskowa NIL otrzymała sztandar 4 września 2010 roku w Krakowie w czasie uroczystych obchodów święta Jednostki. Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo Małopolski.
Na stronie głównej płata sztandaru pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca umieszczony jest wizerunek orła białego. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, umieszczone są wieńce wawrzynu, oraz w ich polach litery w dwóch wierszach: JWDIZWS, będące inicjałami Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych, haftowane złotym szychem. 
Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego umieszczony jest w trzech wierszach  napis „Bóg Honor Ojczyzna”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, umieszczone są wieńce wawrzynu takie, jak na stronie głównej, a w ich polach: herb Krakowa – miasta, w którym stacjonuje Jednostka, godło honorowe Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe” w Krakowie, dla uhonorowania głównego fundatora sztandaru, odznaka „KEDYWU” – Jednostki, której tradycje dziedziczy JWDiZWS i napis w dwóch wierszach: gen. „NIL” – dla uhonorowania Patrona Jednostki, gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa.

 


 


OZNAKA ROZPOZNAWCZA
 
 

Oznakę jednostki stanowi tarcza, na której umieszczone są poprzecznie - od góry, w kolejności, trzy kolory: czarny, zielony i niebieski – będące odzwierciedleniem trzech rodzajów taktyki stosowanej przez żołnierzy jednostki: w terenie zurbanizowanym i leśnym oraz w środowisku wodnym. Wokół noża opleciony smok nawiązuje w swym wyglądzie do smoka ze Wzgórza Wawelskiego – symbolu jednoznacznie związanego z Krakowem (miejscem stacjonowania Jednostki). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oznaka rozpoznawcza na ubiorach galowych, wyjściowych i służbowych jest noszona na prawym rękawie, natomiast na mundurze polowym na lewym.


 

 

 


OZNAKA ROZPOZNAWCZA ZWI
 
 
 

Oznaka rozpoznawcza Zespołu Wsparcia Informacyjnego JW NIL ma kształt prostokąta w kolorze czarnym obszytym białą nicią. Kolor czarny  symbolizuje noc (najczęściej wybieraną porę do prowadzenia operacji specjalnych) i tajemnicę, jaką powinny być objęte działania mające na celu pozyskiwanie informacji. Oznaka jest wzorowana na symbolu organizacji dywersyjno-wywiadowczej ZWZ/ AK o kryptonimie „WACHLARZ”.
W prostokącie umieszczony został rozsunięty wachlarz o pięciu kartach. W centralną część wachlarza wpisany jest symbol Polski Walczącej. W symbolice przyjętej przez Zespół Wsparcia Informacyjnego każda karta symbolizuje rodzaj działalności rozpoznawczej poszczególnych elementów składowych ZWI. Każdy element symbolu jest odrębny, tworzy jednak całość w połączeniu z pozostałymi dokładnie tak, jak uzupełniają się elementy składowe Zespołu.
Symbol Polski Walczącej wpisany w wachlarz ma symbolizować apoteozę Polskiego Państwa Podziemnego. Ma on być hołdem żołnierzy jednostki dla osób zaangażowanych w konspiracyjną walkę o wolność Ojczyzny.
 

 
 


ODZNAKA PAMIĄTKOWA

 
 
 
Odznakę stanowi tarcza, na
której nałożony jest nóż szturmowy – symbol jednostek specjalnych. Na głowni noża umieszczony jest półokrągły (ze skierowanymi w dół zakończeniami, ozdobionymi podwójnym wąsem poza zarysem tarczy) stylizowany zwój papirusu, na którym znajduje się napis: NIL, będący pseudonimem patrona jednostki, gen. Augusta Fieldorfa NILA.
Na głownię noża nałożona jest odznaka pamiątkowa „KEDYWU” - Jednostki, której tradycje dziedziczy JW NIL. Odznakę stanowi bagnet o kształcie miecza rzymskiego, na którego ostrzu, pod jelcem, umieszczony jest znak „Polski Walczącej”, na jelcu zaś napis KEDYW.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych