Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Dowódcy Wojsk Specjalnych

 

  

 

gen. bryg. Wojciech MARCHWICA (od 14.03.2017)

 

Gen. bryg. Wojciech Marchwica ur. 23 czerwca 1966 roku w Rzeszowie.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, Akademii Obrony Narodowej, w której uzyskał tytuł oficera dyplomowanego oraz ukończył podyplomowe studia operacyjno-strategiczne, a także Narodowego Uniwersytetu Obrony Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie, gdzie odbył podyplomowe studia polityki obronnej (PSPO).

 
Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1990 roku gen. bryg. Wojciech Marchwica pełnił służbę w 5 pułku strzelców podhalańskich na stanowisku dowódcy plutonu oraz dowódcy kompanii rozpoznawczej. W roku 1993 został dowódcą 21 kompanii rozpoznawczej, a w latach 1994-2001 związany był z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich, w której zajmował stanowiska oficera, kierownika i szefa sekcji rozpoznawczej.

 
Od 2002 roku dowodził Polsko-Ukraińskim Batalionem Sił Pokojowych i uczestniczył w misjach w Kosowie i Iraku na stanowiskach dowódcy batalionu.

 
W roku 2006 został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu, a w 2010 na stanowisko zastępcy dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Po ukończeniu PSPO został Szefem Dyżurnej Służby Operacyjnej - Zastępcą Szefa Połączonego Centrum Operacyjnego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W tym czasie dowodził też zgrupowaniem, a następnie Polskim Kontyngentem Wojskowym w Afganistanie. Kolejne stanowiska, na których pełnił służbę gen. bryg. Wojciech Marchwica to Szef Oddziału Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ oraz Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej. 11 marca 2016 roku objął obowiązki na stanowisku Szefa Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
Od 19 września 2016 do 13 marca 2017 roku pełnił obowiązki Inspektora Wojsk Specjalnych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

 
Z dniem 14 marca 2017 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych.

 

 

  

gen. bryg. Jerzy GUT (01.01.2014 - 14.03.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gen. dyw. Piotr PATALONG (15.08.2010 – 31.12.2013)

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  
gen. bryg.  Marek OLBRYCHT (10.04.2010 - 15.08.2010) – pełniący obowiązki
Zastępca Dowódcy (01.01.2007 - 10.04.2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gen. broni Włodzimierz POTASIŃSKI (15.08.2007 - 10.04.2010)
Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gen. broni Edward GRUSZKA (01.01.2007 - 15.08.2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych