Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Contact

Polish Special Operations Component Command
ul. Tyniecka  45

30-901 Krakow

POLAND

 

 

Commander's Office
Phone: +48 261 132 300
FAX:    +48  261 132 323
E-mail: dkws.sekretariat@ron.mil.pl

Spokesperson, Public Affairs Office Chief
MAJ Arkadiusz SKUPIEŃ

Phone: + 48 261 132 305
Cell:     + 48 693 922 218

E-mail:  a.skupien@ron.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych