Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Starszy Podoficer Dowództwa

 

 

 

 

 

 

 

 

st. chor. szt. Tomasz ŚWIERAD
Starszy Podoficer Dowództwa, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych

 

 

 

 

 

Od sierpnia 2013 roku pełni obowiązki Pomocnika Dowódcy do Spraw Podoficerów, obecnie Starszego Podoficera Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. Jego głównym zadaniem jest dbanie o rozwój korpusu podoficerów Wojsk Specjalnych poprzez szkolenie i edukację oraz wysiłek na rzecz wzmocnienia roli Korpusu Podoficerów w strukturach Sił Zbrojnych RP. St. chor. szt. Tomasz ŚWIERAD ściśle współpracuje w tym zakresie ze swoimi odpowiednikami w Dowództwie Generalnym RSZ i Dowództwie Operacyjnym RSZ, oraz w innych jednostkach i instytucjach SZ RP.
 

 

 

Kontakt:

Tel. CA MON: 261 13 23 08

e-mail: tswierad@mon.gov.pl

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych