Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Wojska Specjalne
Wojska Specjalne status odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych (RSZ) uzyskały 24 maja 2007 roku. Decyzja ta wynikała z potrzeby konsolidacji rozproszonych w różnych strukturach Sił Zbrojnych RP jednostek specjalnych. Z chwilą powstania Wojsk Specjalnych jako RSZ, zostały one podporządkowane pod jedno wspólne dowództwo - Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS). Dało to gwarancję ich dalszego harmonijnego i spójnego rozwoju oraz szkolenia w oparciu o wypracowaną doktrynę operacji specjalnych. Takie rozwiązanie zapewniło także właściwe wyposażenie jednostek Wojsk Specjalnych w sprzęt i uzbrojenie najnowszej generacji.

Współczesne Wojska Specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Wojska Specjalne, stanowiąc integralną część Sił Zbrojnych RP, wpisują się w ich wszystkie misje. Najważniejszym zadaniem jest przygotowanie i udział w operacji obronnej. Działania prowadzone przez komandosów wspólnie z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie, mogą mieć zarówno znaczenie operacyjne, jak i strategiczne. Istotnym zadaniem Wojsk Specjalnych jest utrzymywanie w gotowości sił i środków do wsparcia Policji Państwowej w zwalczaniu terroryzmu na terenie państwa. Wojska Specjalne są gotowe do prowadzenia pełnego wachlarza operacji specjalnych w przypadku zaistnienia zdarzeń z katalogu sytuacji szczególnych. Poprzez zaangażowanie w operacjach Sojuszu oraz w Siłach Odpowiedzi NATO, wojska te wnoszą także istotny wkład w stabilizację sytuacji międzynarodowej.

Struktura Wojsk Specjalnych oparta jest na skupionych pod jednym wspólnym dowództwem samodzielnych oddziałach i pododdziałach złożonych ze specjalnie wyselekcjonowanych, wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy przygotowanych do działania w środowisku najwyższego ryzyka.
Służba żołnierzy wojsk specjalnych opiera się na fundamentalnym systemie wartości, zgodnie z którym żołnierz-operator jest najbardziej istotną częścią tych wojsk. Ten system wartości dodatkowo wzbogaca i wzmacnia głęboki szacunek komandosów do historii i tradycji, jakie dziedziczą poszczególne jednostki.

W końcu 2013 roku Polska jako pierwszy nowy członek NATO osiągnęła status tzw. „państwa ramowego” w dziedzinie operacji specjalnych, oznaczający zdolność do wystawienia Komponentu Operacji Specjalnych i dowodzenia sojuszniczymi operacjami sił specjalnych. Taką zdolność obecnie posiada jedynie 7 państw Sojuszu. Po zaliczeniu natowskiej certyfikacji, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych wraz z podległymi jednostkami, w tym z zagranicy, pełniło w 2015 roku swój pierwszy bojowy dyżur w ramach Sił Odpowiedzi NATO jako Komponent Operacji Specjalnych.

W opinii wielu analityków bezpieczeństwa i najwyższych dowódców wojskowych, do Wojsk Specjalnych należy przyszłość. Są one skuteczną odpowiedzią na dominujące obecnie zagrożenia asymetryczne czy prowadzenie wojny hybrydowej. Są także niewspółmiernie efektywne w stosunku do kosztów ich utrzymania. Pogląd ten w pełni potwierdza wysoka skuteczność i sukcesy odnoszone przez polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych w ostatnich latach, chociażby w ramach misji ISAF w Afganistanie. Warto podkreślić, że sukcesy operacyjne odnoszone przez żołnierzy Wojsk Specjalnych są efektem wsparcia i dobrej współpracy komandosów z innymi Rodzajami Sił Zbrojnych i służbami specjalnymi.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych