Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Jednostki podległe DKWS

Jednostka Wojskowa GROM


Oficjalnie Jednostka Wojskowa GROM została powołana 13 lipca 1990 roku, a pełną gotowość do działań osiągnęła w 1992 roku. Od początku swojego istnienia GROM budowany był według najlepszych wzorców i doświadczeń czerpanych zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Wielkiej Brytanii. Wspólne ćwiczenia oraz prowadzenie operacji w ramach realizowanych misji z najlepszymi jednostkami specjalnymi na świecie dają możliwości wymiany doświadczeń oraz zwiększenia poziomu wyszkolenia bojowego. Jednostka od początku swojego funkcjonowania przeznaczona była do wykonywania zadań przeciwterrorystycznych, specjalnych, rozpoznawczych, dywersyjnych i ratowniczych. Głównym celem szkoleniowym jest jednak doskonalenie się w uwalnianiu zakładników, do czego ta jednostka, jako jedyna w kraju, jest dedykowana. System szkolenia żołnierzy GROM obejmuje trzy główne obszary: przeciwterrorystyczne działania lądowe (tzw. taktyka czarna) polegające na uwalnianiu zakładników z obiektów stałych i ruchomych, ochronie VIP, zabezpieczeniu działań i operacji innych służb wojskowych i pozamilitarnych; lądowe działania specjalne (tzw. taktyka zielona), prowadzenie rozpoznania, działania destrukcyjne na głębokich tyłach i zapleczu przeciwnika, eliminowanie potencjalnych zagrożeń personalnych i technicznych w strukturach przeciwnika, udział w ewakuacji ludności; morskie działania antyterrorystyczne (tzw. taktyka niebieska) polegające na zwalczaniu terroryzmu na styku lądu i morza, na obiektach pływających i platformach wiertniczych. Żołnierze jednostki pełnili służbę na Haiti, w Kosowie, Slawonii, Iraku i Afganistanie. Od 4 sierpnia 1995 roku Jednostka Wojskowa GROM dziedziczy tradycje Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej oraz przyjęła nazwę „Cichociemni”.

 

Dowódca: płk Mariusz Pawluk
Oficjalna strona internetowa Jednostki: www.grom.wp.mil.pl oraz www.jwgrom.pl
Oficjalny profil Facebook: Jednostka Wojskowa GROM
Święto Jednostki - 13 czerwca

 

Galeria zdjęć Jednostki

 

 

 


Jednostka Wojskowa Komandosów


Rodowód jednostki sięga 1957 roku, kiedy to Dowódca 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej sformował kompanię rozpoznawczą. W 1961 roku na bazie kompanii utworzono w pełni samodzielny 26 batalion rozpoznawczy. W 1964 roku jednostka została przeniesiona z Krakowa do Dziwnowa, zmieniając nazwę na 1 batalion szturmowy. W 1986 roku batalion rozlokowano w Lublińcu, gdzie na jego bazie w 1993 roku sformowano 1 Pułk Specjalny. W 1995 roku pułk otrzymał nazwę wyróżniającą “Komandosów”. W 2011 roku 1 Pułk Specjalny „Komandosów” przekształcono w Jednostkę Wojskową Komandosów (JWK). Jednostka przeznaczona jest do prowadzenia szerokiego spektrum operacji specjalnych w środowisku lądowym (w tym na wodach śródlądowych), w odniesieniu do zadań o znaczeniu operacyjnym i strategicznym na terenie kraju, a także poza jego granicami. Komandosi służyli na misjach w: Macedonii, Kongo, Iraku, Pakistanie i Afganistanie. W Afganistanie żołnierze JWK realizowali jeden z priorytetów operacji ISAF, jakim było szkolenie lokalnych sił bezpieczeństwa oraz wsparcie działań antyterrorystycznych. Szkoleni i wspierani przez polskich komandosów afgańscy funkcjonariusze sił specjalnych z oddziałów policyjnych, jako jedni z pierwszych w kraju uzyskali zdolność do samodzielnego działania. JWK dziedziczy tradycje kilku formacji specjalnych m.in.: 1 Samodzielnej Kompanii „Commando”, 62 Kompanii Specjalnej “Commando” w Bolesławcu, Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego, Batalionów Armii Krajowej „Parasol”, „Zośka” i „Miotła” oraz Batalionu Szturmowego w Dziwnowie.

 

Dowódca: ppłk Michał Strzelecki

Oficjalna strona internetowa jednostki: www.cisiiskuteczni.pl
Oficjalny profil Facebook: Cisi i skuteczni
Święto Jednostki - 24 maja

 

Galeria zajęć Jednostki

 

 

 

 


Jednostka Wojskowa FORMOZA


Początki Jednostki Wojskowej FORMOZA (JW FORMOZA) sięgają 1975 roku, gdy w strukturach Marynarki Wojennej RP powstał Wydział Płetwonurków. Jednostka weszła w skład 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Ze względu na specjalne przeznaczenie otrzymała status niejawnej, a jej utajniona nazwa brzmiała wówczas Wydział Działań Specjalnych. Jednostka do 31 grudnia 2007 roku pozostawała w strukturach Marynarki Wojennej, zmieniając kolejno swoją nazwę na: Grupy Specjalne Płetwonurków, Sekcje Działań Specjalnych i Morską Jednostkę Działań Specjalnych. W październiku 2011 roku zmieniła nazwę na Jednostkę Wojskową FORMOZA. Przeznaczona jest do prowadzenia pełnego spektrum morskich operacji specjalnych, jak również może być wykorzystywana do prowadzenia działań specjalnych w środowisku wodno-lądowym. Żołnierze FORMOZY uczestniczyli w misjach bojowych w Zatoce Perskiej i Afganistanie. W 2013 roku ówczesny dowódca tej jednostki jako pierwszy polski oficer Wojsk Specjalnych został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu Dowództwa Komponentu Sił Specjalnych operacji ISAF w Afganistanie. W lutym 2014 roku FORMOZA otrzymała imię patrona - gen. broni Włodzimierza Potasińskiego, Dowódcy Wojsk Specjalnych w latach 2007-2010 i twórcy sukcesu polskich komandosów.

Dowódca: kmdr Radosław Tokarski
Oficjalna strona internetowa jednostki: www.formoza.wp.mil.pl
Święto Jednostki - 13 listopada

 

Galeria zdjęć Jednostki

 

 Jednostka Wojskowa NIL


Sformowana 2 grudnia 2008 roku jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych. W październiku 2011 roku zmieniła nazwę na Jednostkę Wojskową NIL (JW NIL). Zasadniczymi obszarami jej działalności jest wsparcie informacyjne, wsparcie dowodzenia i łączności oraz zabezpieczenie logistyczne i medyczne operacji specjalnych, prowadzonych przez Wojska Specjalne w kraju oraz poza jego granicami, w układzie narodowym i sojuszniczym. Jednostka pozostaje w stałej gotowości do rozwinięcia systemu wsparcia dowodzenia, informacyjnego i logistycznego, zapewniającego powodzenie realizowanych zadań przez poszczególne elementy Wojsk Specjalnych. Jej żołnierze realizowali zadania bojowe w misji ISAF w Afganistanie. JW NIL, pełniąc funkcję oddziału gospodarczego, realizuje kompleksowe zakupy sprzętu, uzbrojenia oraz elektroniki dla Wojsk Specjalnych. Jednostka nosi imię gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” i przejęła tradycje Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.

Dowódca: płk Mirosław Krupa
Oficjalna strona internetowa jednostki: www.nil.wp.mil.pl  
Oficjalny profil Facebook: Jednostka Wojskowa Nil
Święto Jednostki - 6 września

 

Galeria zdjęć Jednostki

 

 

 


Jednostka Wojskowa AGAT


Jest najmłodszą jednostką w strukturze Wojsk Specjalnych. Została sformowana 30 czerwca 2011 roku na bazie rozwiązanego Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Gliwic. Jednostka Wojskowa AGAT (JW AGAT) ma charakter szturmowy i przeznaczona jest do prowadzenia lądowych akcji bezpośrednich, wsparcia militarnego, wsparcia operacji przeciwterrorystycznych oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Może prowadzić operacje samodzielnie lub poprzez wydzielenie sił do składu Zadaniowych Zespołów Bojowych Wojsk Specjalnych. Żołnierze jednostki przechodzą wszechstronne szkolenie w różnych warunkach klimatycznych, m.in. w Alpach, Himalajach czy Gujanie Francuskiej, przygotowujące ich do działania w ekstremalnych warunkach środowiskowych. JW AGAT dziedziczy tradycje Oddziału Dywersji Bojowej Armii Krajowej „Agat” (skrót od Anty-Gestapo). W 2012 roku jednostka przyjęła imię gen. dyw. Stefana Roweckiego ,,Grota'' - Komendanta Głównego AK.

Dowódca: płk dypl. Sławomir Drumowicz
Oficjalna strona internetowa jednostki: www.agat.wp.mil.pl
Święto Jednostki - 30 czerwca

 

Galeria zdjęć Jednostki

 

 

 

 


7 eskadra działań specjalnych (podlega DKWS operacyjnie, funkcjonuje w strukturze Sił Powietrznych)

 

Jest pododdziałem Sił Powietrznych, utworzonym w 2010 roku i przeznaczonym do wsparcia operacji specjalnych. Jej powstanie wynikało ze zobowiązań sojuszniczych wypływających z członkostwa Polski w strukturach NATO. 7 eskadra działań specjalnych (7eds) wchodzi w skład 33 Bazy Lotnictwa Transportowego i stacjonuje w Powidzu. Przeznaczona jest do transportu lotniczego i wsparcia ogniowego sił i środków Wojsk Specjalnych z powietrza. Załogi śmigłowców (Mi-17) zostały przeszkolone do realizacji zadań wynikających ze specyfiki operacji specjalnych m.in. w USA. Personel eskadry posiada umiejętność latania z operatorami Wojsk Specjalnych na niskich wysokościach, w ekstremalnych warunkach pogodowych i w nocy. Żołnierze 7eds uczestniczą w szkoleniach realizowanych przez wszystkie jednostki Wojsk Specjalnych, służyli również wraz z nimi w misji ISAF w Afganistanie. Wielu z pilotów znajdujących się obecnie w eskadrze służyło wcześniej w Iraku i Czadzie.

Dowódca: ppłk pil. Jarosław Kuziński
Oficjalna strona internetowa jednostki: http://33bltr.wp.mil.pl/pl/1.html

 

Galeria zdjęć Jednostki

 

 

 

 

Klub Wojsk Specjalnych
 
Klub Wojsk Specjalnych jest samodzielnym wojskowym ośrodkiem kultury podległym Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową i turystyczno-krajoznawczą, skierowaną przede wszystkim do żołnierzy i pracowników Wojsk Specjalnych oraz ich rodzin. W działalności statutowej Klubu uczestniczą również żołnierze pozostałych jednostek i instytucji Garnizonu Kraków, weterani służby wojskowej oraz przedstawiciele społeczności lokalnej, w tym młodzież szkolna i harcerze. Żołnierze, pracownicy oraz ich rodziny mają możliwość rozwijania swoich pasji w funkcjonujących kołach zainteresowań: plastycznym, fotograficznym i muzycznym. Aktywną działalność prowadzi Wojskowe Koło PTTK. Przy klubie ogniskuje się również działalność "Wojskowego Stowarzyszenia Kultura - Turystyka - Obronność'', będącego organizacją zrzeszającą żołnierzy i osoby cywilne, których przedmiotem działania jest kultura, oświata, rekreacja, turystyka i sporty użyteczne w wojsku.

Kierownik Klubu: Stanisław Krupa
Oficjalna strona internetowa klubu: www.klubws.wp.mil.pl
Oficjalny profil Facebook: Klub Wojsk Specjalnych

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych