Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
Kalendarium
- 2002 - Szczyt NATO w Pradze - Polska deklaruje, że Wojska Specjalne będą naszą narodową specjalnością w Sojuszu

- 2005 - Polska, USA, Holandia i Norwegia podpisują tzw. inicjatywę czterech państw, w której to zaproponowano innym państwom członkowskim zintensyfikowanie rozwoju zdolności ich sił zbrojnych do prowadzenia operacji specjalnych

- 2006  -
Szczyt NATO w Rydze - na bazie powyższej inicjatywy ministrowie obrony państw NATO zdecydowali się powołać instytucję koordynującą rozwój sił specjalnych NATO

- początek 2007 - przy natowskiej kwaterze SHAPE w Belgii powstaje Centrum Koordynacji Operacji Specjalnych NATO (ang. NATO Special Operations Coordination Center, NSOCC), które 1 marca 2010 roku zostaje przeformowane w dzisiejsze Dowództwo Operacji Specjalnych NATO (ang. NATO Special Operations Headquarters, NSHQ)

- 1 stycznia 2007 - rozpoczyna funkcjonowanie Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS)

- 24 maja 2007 - Wojska Specjalne otrzymują statut odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych (RSZ), stając się czwartym RSZ (dotychczas istniały: Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne)

- koniec 2007 - w bezpośrednie podporządkowanie DWS przekazane zostają istniejące wówczas jednostki specjalne: Jednostka Wojskowa GROM, 1 Pułk Specjalny Komandosów (dzisiejsza Jednostka Wojskowa Komandosów) i Morska Jednostka Działań Specjalnych (dzisiejsza Jednostka Wojskowa FORMOZA)

- 2 grudnia 2008 - utworzenie i przekazanie w podporządkowanie DWS Jednostki Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych (dzisiejsza Jednostka Wojskowa NIL)

- 19 lutego 2009 - ministrowie Bogdan Klich i Robert Gates w czasie Nieformalnego Spotkania Ministrów Obrony Państw NATO w Krakowie podpisują umowę o współpracy sił specjalnych Polski i Stanów Zjednoczonych; USA stają się od tamtego czasu strategicznym partnerem polskich Wojsk Specjalnych

- 30 czerwca 2011 - sformowanie Jednostki Wojskowej AGAT podporządkowanej bezpośrednio pod DWS

- styczeń 2013 - Dowódca JW FORMOZA, kmdr Dariusz Wichniarek jako pierwszy Polak zostaje wyznaczony na stanowisko szefa sztabu Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie (ang. NATO Special Operations Component Command - Afghanistan, NSOCC-A); pod NSOCC-A podlegają wówczas ISAF SOF (ang. International Security Assistance Force Special Operations Forces) oraz CJSOTF-A(ang. Combined Joint Special Operations Task Force - Afghanistan); od tamtego czasu stanowisko szefa sztabu nieprzerwanie obsadzają oficerowie polskich Wojsk Specjalnych

- listopad 2013 - międzynarodowe ćwiczenia „Cobra-2013” certyfikujące zdolność Dowództwa Wojsk Specjalnych do planowania i dowodzenia operacjami specjalnymi w układzie sojuszniczym, będące narodową certyfikacją Sojuszniczego Komponentu Operacji Specjalnych wystawianego na bazie DWS

- koniec 2013 - uzyskanie przez Polskę statusu tzw. „państwa ramowego” według standardów NATO w dziedzinie operacji specjalnych, oznaczającego zdolność do wystawienia Sojuszniczego Komponentu Operacji Specjalnych i dowodzenia sojuszniczymi operacjami sił specjalnych

- 31 grudnia 2013 - zakończenie funkcjonowania Dowództwa Wojsk Specjalnych

- 1 stycznia 2014 - wprowadzenie w życie reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP i powołanie, w miejsce DWS, Dowództwa Sił Specjalnych (DSS) podporządkowanego wraz z pięcioma jednostkami Wojsk Specjalnych (JW GROM, JWK, JW FORMOZA, JW NIL, JW AGAT) pod nowo powstałe Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ)

- 10 stycznia 2014 - przekazanie pięciu jednostek Wojsk Specjalnych w bezpośrednie podporządkowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, przekazanie DSS z DG RSZ do Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ), przeformowanie DSS w Centrum Operacji Specjalnych - Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (COS-DKWS) podporządkowane pod DO RSZ

- wrzesień 2014 - ćwiczenia pk. „Noble Sword -14” stanowiące natowską certyfikację całości sił Komponentu Operacji Specjalnych Sił Odpowiedzi NATO 2015 (ang. NATO Response Force Special Operations Component, NRF SOC) do rocznego dyżuru w 2015 roku; Komponent zbudowany na bazie polskich Wojsk Specjalnych (Dowództwo Komponentu - trzon kadra ówczesnego COS-DKWS, dzisiejszego DKWS; trzy z pięciu Zadaniowych Zespołów Bojowych wchodzących w skład Komponentu wystawione przez polskie jednostki Wojsk Specjalnych: JWK, JW FORMOZA, 7 eds)

- listopad 2014 - ćwiczenia "Trident Juncture - 14” - certyfikacja Dowództwa Sił Połączonych (Joint Force Command, JFC) z Neapolu, które dowodzi całością SON 2015; w ćwiczeniu uczestniczy Dowództwo Komponentu Operacji Specjalnych wraz pozostałymi kluczowymi dowództwami SON zestaw 2015

- 1 stycznia 2015 - rozpoczęcie rocznego dyżuru Komponentu Operacji Specjalnych w ramach Sił Odpowiedzi NATO zestaw 2015

- 16 lipca 2015 - przekazanie COS-DKWS z DO RSZ w ponowne podporządkowanie DG RSZ

- koniec lipca 2015 - podporządkowanie pod COS-DKWS pięciu jednostek Wojsk Specjalnych (JW GROM, JWK, JW FORMOZA, JW NIL, JW AGAT)

- 3 sierpnia 2015 - przeformowanie COS-DKWS w Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS) bezpośrednio podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych