Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
In Memoriam

Służba w Wojskach Specjalnych jest pełna trudów, niebezpieczeństw i często wiąże się z narażaniem własnego życia. Na tej stronie przypominamy Osoby naszych Kolegów, którzy polegli podczas wykonywania zadań bojowych.
 
                                        Ich pamięć pozostanie zawsze żywa pośród nas. Cześć Ich Pamięci.
 


sierż. Paweł Legencki
1 Pułk Specjalny Komandosów.
Poległ 04 marca 2003 roku, podczas pełnienia służby w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

sierż. Piotr Mikułowski
1 Pułk Specjalny Komandosów
Poległ 04 marca 2003 roku, podczas pełnienia misji w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

 

 

 

 

 

 

 

 

mjr Krzysztof Woźniak
Jednostka Wojskowa GROM

Poległ 23 stycznia 2013 roku, podczas wykonywania operacji bojowej w Afganistanie.
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

st. chor. szt. Mirosław Łucki
Jednostka Wojskowa Komandosów
Poległ 24 sierpnia 2013 roku, podczas wykonywania operacji bojowej w Afganistanie.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych